bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Struktura strony

Strona Biuletynu Informacji Publicznej posiada następujące sekcje:

  • Pole wyszukiwania
  • Przyciski zmiany rozmiaru tekstu
  • Przycisk zmiany wersji kolorystycznej strony
  • Nagłowek
  • Boczny pasek menu
  • Właściwą ramkę strony
  • Stopkę

Pole wyszukiwania:

Pole wyszukiwania umożliwa wyszukanie informacji bez korzystania z bocznego paska menu. Pole wyszukiwania znajduje się w lewej, górnej sekcji strony. Aby wyszukać informację użytkownik powinien wpisać słowo kluczowe lub frazę w białe pole "szukaj...", a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem >> znajdującym się po prawo od tego pola.

Przyciski zmiany rozmiaru teksu:

W zależności od posiadanego urządzenia oraz indywidualnych preferencji użytkownika można dokonać zmiany rozmiaru wyświetlanego na stronie tekstu. W tym celu należy skorzystać z przycisków AAA znajdujących się na górze serwisu. Przyciski AAA mają różne rozmiary, które sugerują kierunek zmiany tekstu.

Przycisk zmiany wersji kolorystycznej strony:

Strona posiada dwie wersje kolorystyczne - z tłem jasnym (wersja domyślna) oraz tłem czarnym. Aby zmienić wersję domyślną na wersję z czarnym tłem należy skorzystać z przycisku K znajdującego się w prawej, górnej części serwisu. Ponowne kliknięcie przycisku K pozwoli na powrót do domyślnej wersji kolorystycznej.

Nagłówek:

Nagłówek strony zawiera znak graficzny oraz nazwę podmiotu odpowiedzialnego za redakcję serwisu BIP, a także odnośnik do rządowego serwisu BIP (bip.gov.pl)

Boczny pasek menu:

Boczny pasek menu znajduje się w po lewej stronie ekranu. Zawiera listę wszystkich stron, jakie udostępnione są w ramach projektu Biuletyniu Informacji Publicznej.

Właściwa ramka strony:

Ramka znajduje się w głównej częsci ekranu (po prawo od bocznego paska menu) i odpowiada za wyświetlanie treści odnośnika bocznego paska menu.

Stopka:

Stopka serwisu zawiera informację o sposobie hostowania i edycji serwisu, a także informację o ewentualnych prawach autorskich do serwisu.Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 706