bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Platforma ePUAP

Zgodnie z przepisami prawa od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

ePUAP, czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne.

Cele i obszary zastosowania ePUAP:

  • Udostępnianie usług publicznych,
  • Zintegrowany dostęp do usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odresortowionego”, „odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych usług publicznych,
  • Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. ePUAP jako repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,
  • Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy dla „organizacji interoperacyjności”.

Założenia:

  • zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych,
  • dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi,
  • jednolity dostęp do usługi bez ponoszenia znaczących kosztów.

Dokumenty do pobrania:Opublikował: Karol Fritz
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 772