bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry i ewidencje

Lista rejestrów, ewidencji oraz archiwów:

 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • ewidencja uczniów w szkole,
 • księgi dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
 • ewidencja dzienników szkolnych,
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • rejestr korespondencji,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych
 • archiwum szkolne

Rejestrów zawierajacych dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), pobierz.

Dokumenty archiwalne udostępnia się na terenie Szkoły osobom upoważnionym  - na ich wniosek.Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 706