bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada pedagogiczna

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

  • nauczyciele,
  • pedagog,
  • bibliotekarz,
  • nauczyciel świetlicy.

Pracownicy niepedagogiczni:

  • główny księgowy,
  • sekretarz szkoły,
  • woźna,
  • sprzątaczki,
  • konserwator.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły. Oba dokumenty można pobrać w dziale "Osobowość prawna".Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 661