bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet szkoły

Plan finansowy wydatków szkoły na rok 2014 r. wynosi: 1 364 171,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na:

 • wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
 • zakup materiałów (między innymi środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata) i wyposażenia,
 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
 • zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody
 • zakup usług remontowych,
 • zakup usług zdrowotnych,
 • zakup usług dostępu do sieci Internet,
 • zakup usług telekomunikacyjnych,
 • zakup pozostałych usług,
 • odpisy na ZFŚS,
 • szkolenia pracowników,
 • stypendia dla uczniów,
 • wyprawki szkolne.


Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 780