bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Osobowość prawna

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie nie posiadaj osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Koninie (www.konin.pl), a nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie (www.ko.poznan.pl).

Działalność Szkoły regulują następujące ustawy i akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 z późn. zm.), pobierz
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.), pobierz
  • Akt założycielski, pobierz
  • Statut Szkoły, pobierz


Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 003